Om de stikstofdepositie bij bedrijfsuitbreiding of bouwprojecten te compenseren dient een agrarisch ondernemer extern te salderen. Dit gebeurt via het provinciale ambtelijke orgaan en is onlangs volledig op de schop gegaan. Hierdoor is niet voor iedereen (meer) duidelijk hoe de regels in elkaar steken.

Evaluatie

Een ambtelijke werkgroep van de provincies heeft in de periode januari-juli 2021 de provinciale uitvoering van de beleidsregels intern en extern salderen geëvalueerd. Deze regels waren sinds 2019 van kracht vanwege de stikstofcrisis in dat jaar. Die crisis ontstond toen op 29 mei 2019 de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee uitspraken deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De meest recente provinciale evaluatie heeft een aantal nieuwe adviezen opgeleverd. Het belangrijke punt is dat er niet meer ‘teruggerekend’ hoeft te worden naar de actuele normen uit het ‘Besluit huisvesting’.

Intern en extern salderen

Wat is intern en extern salderen? Bij intern salderen is de koppeling met dierrechten losgelaten. Bij extern salderen is het aantal gehouden dieren niet meer van belang. Bij extern salderen wordt een bestaande toestemming voor stikstofemissie op een andere locatie dan het project gedeeltelijk of geheel ingetrokken voor het aangevraagde bouw- of uitbreidingsproject. Daarbij wordt gedacht aan het verminderen van de stikstofuitstoot van nabijgelegen veeteeltbedrijven. Niet gebruikte ruimte in de vergunning van een veehouder komt daarmee te vervallen.  

Stikstofrechten kopen of verkopen

Wanneer heeft u hiermee te maken? Agrariërs kunnen op veel momenten in aanraking komen met de wet- en regelgeving. Schep Makelaars staat haar klanten bij als het gaat om de praktische invulling hiervan.

De complexe wetgeving rondom het kopen en/of verkopen van stikstofrechten zorgt ervoor dat een traject onoverzichtelijk wordt en dat kan gedurende de uitvoering van de bedrijfsuitbreiding of bouwwerkzaamheden voor onaangename verrassingen zorgen.

Adviesgesprek

Met de adviseurs van Schep Makelaars kunt u in overleg treden als u meer wilt weten over bestaande vergunningen, het aanvragen van nieuwe vergunningen, uitleg over het wel of niet inzetten van dier- en fosfaatrechten bij extern salderen volgens de beleidsnormen en met vragen over natuurwetgeving rondom agrarische projecten. Allemaal zaken die bij het extern salderen naar voren (kunnen) komen.


Meer informatie over dit onderwerp?


Het reactieformulier wordt verstuurd Het contactformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.> Terug naar het overzicht