Een bedrijf is grondgebonden als alle geproduceerde mest op het eigen bedrijf of op de grond van een collega in een (regionaal) samenwerkingsverband kan worden aangewend om daarmee de voer-mestkringloop te sluiten. De definitie van een grondgebonden agrarisch bedrijf luidt: Een agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt.

Agrarisch en landelijk

Binnen de grondgebonden landbouw zijn er twee soorten te onderscheiden: agrarisch en landelijk. Agrarisch betreft ondernemingen die de grond daadwerkelijk gebruiken voor agrarische activiteiten zoals akkerbouw of veeteelt. Onder landelijk wordt verstaan paardenhouderijen, maneges en woonboerderijen.

Emissiearm

In algemene zin staan grondgebonden agrarische bedrijven voor een emissiearme bedrijfsvoering. Hierdoor kan deze vorm van agrarisch ondernemen gezien worden als een brongerichte bedrijfsstrategie voor de opgaven klimaat, water en stikstof. Het draagt direct bij aan de klimaatdoelstellingen.

Grondgebonden of mestverwerking

In de regelgeving behorende bij het huidige meststelsel hebben veehouders, pluimveehouders en varkensbedrijven twee keuzes: grondgebonden bedrijfsvoering of mestverwerking door middel van afvoer.

In beide gevallen heeft de keuze een grote impact op de bedrijfsvoering. We hebben hier dan ook over keuzes met grote achterliggende (financiële) vraagstukken die de boer moet zien te doorgronden. Tussentijds switchen is bovendien ook complex en kostbaar. Het is dus te allen tijde verstandig om hierover goed geïnformeerd te zijn. Zeker gezien de huidige politieke en sociale aandacht voor het natuur- en mestbeleid in de landbouwsector.

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld het verdienmodel van een grondgebonden bedrijf of de grond- en/of pachtprijzen? Neem dan contact op met Schep Makelaars en wij adviseren u graag over de mogelijkheden in uw persoonlijke situatie.


Meer informatie over dit onderwerp?


Het reactieformulier wordt verstuurd Het contactformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.> Terug naar het overzicht