De Ruimte voor Ruimte (RvR)-regeling wordt nog altijd regelmatig toegepast in Nederland. Het wordt zelfs steeds vaker gebruikt als tool om de overheidsdoelstelling ‘het buitengebied kwalitatief te verbeteren’ te realiseren. Wanneer is de Ruimte voor Ruimte – ook wel Rood voor Rood genaamd – van toepassing en wanneer is het interessant voor u als agrarisch ondernemer?

Ruimte voor Ruimte

Met de RvR-regeling wordt beoogd de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren zonder dat dit tot uitgaven van de overheid leidt. Ruimtelijke kwaliteitsverbetering wordt bereikt door agrarische bedrijfsgebouwen te slopen en de kosten die dit met zich meebrengt te financieren. Dit gebeurt in de regel via de uitgifte van woningbouwlocaties, maar de invulling van de regeling is per provincie verschillend. En in de regel zijn er behoorlijk wat ‘sloopmeters’ nodig om deze ruil aantrekkelijk te maken.

Handvaten voor herbestemming

Het slopen zelf is vaak een onderdeel van gemeentelijk beleid over vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB). Maar dit kan niet altijd en overal. In veel gevallen krijgen de uitvoerende partijen te maken met het (standaard) overgangsrecht. Het is dan ook belangrijk om bij elke herbestemming op de hoogte te zijn van het gemeentelijke VAB-beleid.

Het tweede handvat bij herbestemming vanuit de RvR-regeling is toetsing van contractuele verplichtingen. Denk hierbij aan private partijen die agrarisch ondernemers benaderen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de VAB. Dit lijkt interessant, maar beperkt u ook direct in de herbestemmingsopties.

Woningbouw

Wat de RvR-regeling – zeker nu er grote tekorten op de woningmarkt zijn – zo interessant maakt, is dat ontsierende agrarische gebouwen gesloopt kunnen worden en dat die sloopmeters ingezet kunnen worden voor de bouw van een nieuwe woning. U kunt de woning zelf betrekken, maar mag deze ook verkopen. Hierdoor zijn er flinke rendementen te behalen.

Adviesgesprek RvR

Bespreek de mogelijkheden om de Ruimte voor Ruimte op uw bedrijf in te zetten gerust eens met een adviseur van Schep Makelaars. Samen kunnen we uw persoonlijke situatie beoordelen, de opties doornemen en bepalen welke weg u het beste kunt bewandelen.


Meer informatie over dit onderwerp?


Het reactieformulier wordt verstuurd Het contactformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.> Terug naar het overzicht