Succesvol agrarisch aankopen begint bij Schep


U wilt graag verhuizen met uw landbouw- of melkveebedrijf. Of u wilt starten in de agrarische sector. Dan is het verstandig om een specialist van Schep Makelaars in te schakelen.

Ervaring leert namelijk dat bij aankoopbegeleiding door een gespecialiseerde makelaar de koopsom lager uitvalt, dan zonder aankoopbegeleiding. Dat is logisch, want wij kennen de agrarische markt, hebben verstand van bouwtechnische zaken, zijn juridisch geschoold en vooral zakelijk betrokken.

De Schep agrarische aankoopaanpak in 7 stappen:

Stap 1: zoeken

U weet precies waar u agrarisch onroerend goed wilt kopen en ook aan welke eisen dat moet voldoen. Maar dan? Start uw zoektocht bij Schep Makelaars. Wij hebben een uitgebreid aanbod agrarisch onroerend goed in diverse prijsklassen. Tijdens uw zoektocht helpt de makelaar u graag verder.

Stap 2: bezichtigen

Als u een bedrijfspand met grond heeft gezien waar u wel belangstelling voor heeft, regelt onze makelaar een bezichtiging. Daarbij krijgt u een beter beeld van het agrarisch onroerend goed en let de makelaar vooral op de technische staat van een en ander.

Stap 3: onderzoeken

Hebt u een pand en grond op het oog? Dan kunt u de makelaar inschakelen voor nader onderzoek.

Stap 4: onderhandelen

Indien u overgaat tot de aankoop van het agrarisch onroerend goed, overlegt de makelaar met u over de strategie. Vervolgens voert hij de onderhandelingen. Ook informeert de makelaar u over de ontbindende voorwaarden en aan welke verplichtingen u als koper moet voldoen.

Stap 5: koopakte

ls het bod is aangenomen, wordt de koopakte opgesteld. Uw Schep makelaar loopt deze met u door. Na ondertekening van de koopakte door de verkoper en koper, is de koop gesloten. Als koper (consument) heeft u nog drie dagen wettelijke bedenktijd. Bedenkt u zich niet, dan kan de koopakte alleen nog worden ontbonden op basis van de ontbindende voorwaarden. Bijvoorbeeld als u de financiering niet rond krijgt.

Stap 6: financiering

Het aangekochte onroerend goed moet meestal worden gefinancierd. Uw makelaar kan u op basis van de gegevens en uw wensen (verbouwing, renovatie, etc.) doorverwijzen naar een hypotheekverstrekker. Ook kan hij u adviseren over het benodigde taxatierapport.

Stap 7: naar de notaris

De ondertekende koopakte met bijbehorende stukken is inmiddels bij de notaris en u ontvangt een datum en tijdstip voor ondertekening van de akte van levering. Vooraf ontvangt u een concept van de leveringsakte, waarin ook staat vermeld dat u de koopsom bij de notaris moet voldoen.

Samen met uw makelaar controleert u de leveringsakte op juistheid en op de dag van overdacht gaat de makelaar met u mee naar de notaris. Bij de notaris voldoet u het aankoopbedrag (via de hypotheekverstrekker) en ondertekent u de akte van levering. Zodra deze bij de notaris door alle partijen is ondertekend en ingeschreven bij het Kadaster (circa één werkdag na de levering), bent u officieel eigenaar van het agrarisch onroerend goed.

Van gedachte wisselen over uw aankoopdroom?