Het verkoopproces in 7 stappen


Stap 1 – Kennismaking
Een van onze makelaars komt bij u thuis om kennis te maken en uw Buitenstate op te nemen. Onze makelaar legt uit hoe de verkoop in zijn werk gaat en geeft antwoord op uw vragen. Tijdens de opname komen aspecten zoals ligging, courantheid, afmeting en inhoud van de woning aan bod en worden de maandelijkse lasten geïnventariseerd.

Stap 2 – Verkoopvoorstel
Op basis van het gesprek en de opname, adviseert de makelaar u over de vraagprijs van uw woning. Vervolgens ontvangt u een verkoopvoorstel. Daarin staat beschreven hoe wij uw woning onder de aandacht willen brengen, wat de vraagprijs is en wat de algemene voorwaarden zijn bij verkoop van uw woning.

Stap 3 – Verkoopgereed maken van uw buitenstate​
Zorg ervoor dat uw woning er netjes uitziet en uitnodigt om in te wonen. Kijk daarbij door de ogen van potentiële kopers: Wat vindt u belangrijk aan een nieuwe woning en waar zou u tijdens een bezichtiging op letten of op afknappen?

Wij kunnen u hierbij ook helpen, bijvoorbeeld door een verkoopsstylist in te schakelen die handige tips en trucs voor uw interieur kan geven. Deze voorbereiding is belangrijk, straks voor de bezichtigingen, maar ook voor de fotografie. Aantrekkelijke foto’s bepalen immers de eerste indruk die mensen van uw woning krijgen.

Stap 4 – Bezichtigingen
Uw makelaar coördineert en begeleidt alle bezichtigingen. U hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. Liever niet zelfs, want de ervaring leert dat potentiële kopers zich geremd voelen als de verkoper bij de bezichtiging aanwezig is. Tijdens de rondleiding krijgt de makelaar een goed beeld van de potentiële koper en daar stemt hij zijn vervolgstrategie op af. De kijkers ontvangen ook een mooie brochure van uw woning. Na de bezichtiging koppelt de makelaar direct zijn bevindingen aan u terug.

Stap 5 – Onderhandelingen
Een Schep makelaar weet exact hoe hij moet onderhandelen om de juiste prijs voor uw onroerend goed te bedingen. Uiteraard spreekt hij vooraf de onderhandelingen met u door. Ook stelt hij u op de hoogte van zaken waarmee u rekening moet houden als uw woning wordt verkocht, zoals de ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst.

Stap 6 – Koopakte opstellen
Nadat u overeenstemming heeft bereikt over de verkoopprijs, wordt de koopakte opgesteld. Uw makelaar loopt deze uitgebreid met u door. Na ondertekening van de koopakte door u en de koper, is de koop gesloten. Wel heeft de koper nog drie dagen wettelijk vastgelegde bedenktijd en kan de koopakte worden ontbonden op basis van de ontbindende voorwaarden.

Stap 7 – Naar de notaris
De ondertekende koopakte met bijbehorende stukken gaat naar de notaris. De notaris stelt een datum en tijdstip vast voor ondertekening van de akte van levering. Ook staat in de akte vermeld wanneer de koper de koopsom moet voldoen. U ontvangt vooraf een concept van de leveringsakte en de afrekening.

Samen met uw Schep makelaar controleert u de leveringsakte op juistheid. Op de dag van levering gaat onze makelaar met u mee naar de notaris. Zodra de akte van levering bij de notaris door alle partijen is ondertekend én is ingeschreven bij het Kadaster (circa één werkdag na de levering), bent u officieel geen eigenaar meer van de woning. De notaris regelt naderhand de aflossing van de eventuele lopende hypotheek en de betaling van de makelaarskosten.