Een functiewijziging voor uw boerengebied?


Dit kan Schep voor u doen!

Het buitengebied is aan het veranderen. Oorzaak daarvan is dat het agrarisch gebied in Nederland steeds minder wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten. De beperkte grond in ons land krijgt een andere functie. Schaalvergroting in de landbouw is een van de redenen dat steeds meer boerderijen leeg komen te staan. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf stijgt, maar het aantal boerderijen neemt af. Een deel van deze boerderijen zal een andere invulling krijgen en een deel van de panden zal leeg komen te staan.

Een dalend aantal traditionele boeren

Het aantal traditionele boeren laat een dalende tendens zien. In de voormalige boerengebieden worden steeds vaker niet-agrarische activiteiten ontplooid. Multifunctionele landbouw is dan ook in opmars. Deze vorm van landbouw wordt uitgeoefend door bedrijven die hun agrarische werkzaamheden combineren met het leveren van diensten via een zorgboerderij, boerderijwinkel, kinderopvang op de boerderij, natuurbeheer en educatief toerisme. Door het aanbieden van woon-, werk- en recreatiediensten ontstaat een hechtere relatie tussen de boer en consument.

Niet alle boeren (kunnen) kiezen voor multifunctionele landbouw. Bijvoorbeeld omdat de gebouwen niet voldoen aan de eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Ook kampen veel boeren met het vraagstuk van de opvolging. Wanneer u een dagje ouder bent, wordt de vraag wie uw agrarisch bedrijf overneemt steeds prangender. Zeker als er binnen uw familie geen geschikte opvolger is. Een deel van de boeren met kleine en middelgrote bedrijven besluit dan ook om te stoppen. Zo ontstaat vrijkomend agrarisch gebied dat wordt aangeboden op de markt. Bij deze vrijkomende agrarisch ruimte gaat het om een grote hoeveelheid landelijke gebieden die hun agrarische functie verliezen.

Wat moet er gebeuren met de toenemende leegstand van agrarische gebouwen?

Herbestemmen of slopen zijn twee mogelijke oplossingen. Voor herbestemming is een functiewijziging van uw agrarische zaken nodig. Dat is vaak een lastige en langdurige procedure. Toch kan het voor u de beste optie zijn. In dat geval is Schep Makelaars u graag van dienst.

Het reactieformulier wordt verstuurd Het contactformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op