Verandering voor stikstof en Natura-2000 gebieden


  • Gesubsidieerd advies
  • Actieve partner
  • Een brede en professionele organisatie

Melkveebedrijf rondom Natura2000 gebieden: wat moet ik nu?

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2030 de stikstofbelasting op Natura2000 gebieden te halveren. Wat betekent dit voor melkveehouders die boeren in de buurt van dergelijke natuurgebieden? Speelt het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een rol? Wat is er nu nog mogelijk?

Boeren die geconfronteerd worden met het feit dat de plek waar ze zitten niet de plek is waar hij of zij de bedrijfsactiviteiten nog generaties lang voort kan zetten, zitten vaak met veel vragen. Hoe ga je met deze situatie om? Wat is wijsheid? En hoe kan je als boer hier toch goed uitkomen?

Schep Makelaars weet als kenner van het buitengebied hoe jouw situatie is. Daarbij beseffen wij als geen ander dat we niet alleen praten over het inleveren van je natuurbeschermingsvergunning, het gaat veel verder. Het gaat over verkopen of verhuren van grond, bedrijfsgebouwen bij het beëindigen van het melkveebedrijf en om de opties die er zijn bij een voortzetting elders.

Vrijblijvend meer informatie ontvangen

Gesubsidieerd advies

Eén van de mogelijkheden is om een coaching traject aan te gaan via Schep Makelaars. Er zijn regelingen die ervoor zorgen dat je van A tot Z geholpen wordt bij een bedrijfsbeëindiging zonder daarvoor zelf te moeten betalen. Via bijvoorbeeld de provincie Utrecht zijn er budgetten beschikbaar gesteld, zodat de boer in kwestie dit advies niet zelf hoeft in te kopen.

Plan van aanpak

Daar komen niet alleen rationele argumenten zoals een waardebepaling op tafel, maar als makelaardij houdt Schep ook rekening met de emoties die daarbij om de hoek komen kijken. Als plattelandscoach zet Schep Makelaars de situatie in een breder perspectief door een plan van aanpak te maken waarin concreet wordt omschreven welke stappen er genomen kunnen worden. Daarbij vervult Schep een onafhankelijke adviseursrol en handelt altijd in het belang van de boer.

Actieve partner

Schep is betrokken bij alle transacties, maar we zijn geen stikstofbank. Wij zijn een actieve partner. Weten wat er speelt en plaatsen dit in een breder perspectief. Daarbij werkt het samen met betrouwbare, specialistische bedrijven uit de agrarische sector en uit de regio waar het melkveebedrijf gevestigd is. Zo werken we samen met handelaren in stikstof voor Aerius stikstofberekeningen, provincies voor het verkrijgen van gesubsidieerd onafhankelijk advies, gemeenten voor herstemmingsmogelijkheden en Rijkswaterstaat voor ruimtelijke ordeningskwesties.

Wacht niet te lang!

Zit jij door omstandigheden in een situatie dat je niet meer kan doorboeren of behoor jij tot de groep melkveehouders die zo dichtbij een natuurgebied zit dat je op je klompen aanvoelt dat een keuze maken nu verstandiger is dan wachten op een onteigeningsprocedure? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende inventarisatie van de huidige bedrijfssituatie. Soms is het slim om niet te wachten, maar nu je opties te bekijken!

Het reactieformulier wordt verstuurd Het contactformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op