Schep Makelaars: Ook voor handel in fosfaatrechten


Het fosfaatrechtenstelsel staat in de steigers. Alle agrarisch ondernemers hebben van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een overzicht ontvangen van de sinds 1 januari 2018 toegekende fosfaatrechten voor de diercategorieën 100, 101 en 102. Dit betekent ook dat alle agrariërs weten hoeveel fosfaat mag worden geproduceerd. De vrije handel is inmiddels van start gaan.

Afwijken van de norm

De vraag blijft of er voldoende ‘op de rem is getrapt’ zodat Nederland toestemming krijgt om van de vastgestelde norm te mogen afwijken. Duidelijkheid vanuit ‘Brussel’ over deze zeer belangrijke derogatie zal nog een aantal maanden op zich laten wachten.

Knelgevallen en bijzondere omstandigheden

Op 20 december 2017 is een uitvoeringsbesluit genomen. Hierin staat wat onder zogenoemde knelgevallen wordt verstaan en wie een beroep op een speciale regeling kunnen doen. De verhoging ten opzichte van peildatum 2 juli 2015 wordt dan voor 50 procent gecompenseerd minus de generieke korting (bij een verschil van 10 procent of minder volgt geen compensatie). Bent u grondgebonden dan wordt er geen generieke korting toegepast. Wel is er een regeling voor bijzondere omstandigheden zoals (dier)ziekte, verbouwing of vernieling van de stal. Daarbij moet er wel minimaal 5 procent minder zijn geproduceerd dan op peildatum 2 juli 2015. Voor ondernemers die net waren gestart, is onder een flink aantal voorwaarden een oplossing mogelijk. Voor het merendeel van de knelgevallen, die of hun bedrijf hadden uitgebreid of zelfs financiële verplichtingen waren aangegaan, blijft onduidelijkheid bestaan. Voor nogal wat veehouders is hierover het laatste woord nog niet gezegd.

Vrije handel en keuzes

Voor handel in fosfaatrechten kan Schep Makelaars u van dienst zijn.

Ondernemers die gaan stoppen met hun bedrijf zullen gaan kiezen of zij hun cultuurgrond of een gedeelte daarvan gaan verkopen of verpachten. In beide gevallen bent u bij Schep aan het juiste adres. Wij hebben kennis van het platteland en kunnen u op de juiste manier begeleiden.

Ontzorgen

Gaat u als stopper een stap verder en wilt u de boerderij met of zonder land verkopen dan komen daar nog meer factoren bij kijken. Ook in dat geval kan Schep u geheel ontzorgen, mede in overleg met uw accountant want hierbij komen de nodige fiscale zaken aan de orde.

Het reactieformulier wordt verstuurd Het contactformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op